PLAST- OG KOMPOSITTKONFERANSEN

Vi jobber med ny konferanse på Sandane i månedsskifte Mai/Juni 2020. Mer informasjon kommer Februar 2020.